Tầm nhìn sứ mệnh & triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ VĂN HÓA QUẾ RỪNG XANH

I. Tầm nhìn

Năm 2030 Quế Rừng Xanh trở thành thương hiệu đi đầu về thị trường quế tại Việt Nam và xuất khẩu. Tạo ra một cộng đồng khỏe, đẹp từ bên trong nhờ dược liệu quý truyển thống của người Việt.

II. Sứ mệnh 

Lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe tự nhiên cho cộng đồng thông qua cây quế.

III. Giá trị cốt lõi

Truyền thống – Ý Chí – Thịnh Vượng

IV. Triết lý kinh doanh

Giá trị của khách hàng nhận được là giá trị của chính mình.

V. Nguyên tắc văn hóa

1. Chính trực:Tôi là người ngay thẳng. Điều tôi nói luôn là sự thật và đó là chính tôi.
2. Trách nhiệm: Tôi đặt hết vai trò, trách nhiệm vào công việc, luôn tìm ra giải pháp cho vấn đề.
3. Chủ động: Tôi luôn là người trong cuộc
4. Tích cực: Luôn có thái độ lắng nghe, góp ý tích cực, không chỉ trích.
5. Cải tiến: Tôi không ngại đổi mới để đạt mục đích chung, cùng nhau phát triển.
6. Kết quả: Tôi luôn quan tâm đến hiệu quả công việc thông qua các con số
7. Hợp tác: Trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, tôi và bạn hãy hành động vì mục đích chung.
8. Lòng biết ơn: Tôi luôn nghĩ  và thể hiện lòng biết ơn về mọi thứ.
9. Cân Bằng: Công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi xem cuộc sống của mình như một hành trình để tận hưởng và trân trọng. Tôi tạo ra không gian, nơi làm việc vui vẻ và hạnh phúc để tất cả người xung quanh tôi đều tận hưởng được điều đó.